Tên sản phẩm Standard Duty Non Metallic
Mã sản phẩm
Nhà sản xuất

 

BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Non Metallic - SeriesPB1/4, S05,S07,S10,S1F,S15,S20,S30

 

 Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA , vật liệu nhựa chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành :  Sơn, dung môi sơn,  Men, hệ thống phun men sứ,  Bơm bùn trong ngành gốm sứ, Sản xuất gạch Ceramic,  Hóa dầu, Sản xuất thực phẩm,  Công nghệ sinh học, Sản xuất dược,  Xử lý nước thải,  Mỏ, khai khoáng,   Mực in,  Công nghiệp giấy, bơm hóa chất từ thùng phuy ...

 

Sản phẩm liên quan
  • Sanpiper S15 Non Metallic

    S20 - Metallic

    Standard Duty Metallic

    S30 - Metallic