Tên sản phẩm S20 - Metallic
Mã sản phẩm
Nhà sản xuất

 

Chi tiết sản phẩm

Series S20-Metallic

 

 

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 2inch hiệu Sandpiper-Mỹ

 

Sản phẩm liên quan
  • Sanpiper S15 Non Metallic

    Standard Duty Non Metallic

    Standard Duty Metallic

    S30 - Metallic