Trung Quốc bắt 500 người loan tin đồn tận thế
19-12-2012 17:12:35