Dân mệt mỏi vì 'nghe xăng kể chuyện, nghe điện trình bày'
12-09-2012 13:34:26