Biểu tình chống Nhật bùng phát ở Trung Quốc
12-09-2012 13:33:25